Gustáv Andrej Štollmann – farár z Beluja

 

stollmann_1866_roctock kopie

30. september 2018, nedeľa
kostol ev. cirkvi a.v. v Beluji

GPS súradnice: 48.352571, 18.890022

Program podujatia:

14.00 Služby Božie, s prednesenou kázňou G. A. Štollmanna z r. 1882, vedie Peter Soták

14.45 prednáška zostavená z výsledkov bádania o živote a diele G. A. Štollmanna, prednáša Anton Drímaj

15.00 folklórne vystúpenie, v podaní ženskej speváckej skupiny Marína zo Zvolena, zaznejú piesne z Beluja, zo zbierky G. A. Štollmanna pre Spevy slovenské

15.15 príhovor osobností a odhalenie pamätnej tabule na budove kostola

15.20 voľná diskusia, pohostenie

Ďalšie informácie :

Prosíme o parkovanie vašich vozidiel na voľnom priestranstve vedľa budovy obecného úradu, prípadne na námestí v centre obce.

V obci sa nachádzajú dva kostoly, evanjelický a. v. je situovaný nad obecným úradom.

Podujatie je ako aktivita prihlásené do katalógu Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
dekd